Наредба

За определяне на националния отбор на България,

класове F1A, F1B и F1C за 2007 и 2008 година.

 

        На общото събрание на федерацията, бе обсъден начина за определяне на националния отбор на България в класовете F1A, F1B и F1C (свободнолетящи) за 2007 и 2008 година. Бяха взети мненията на водещи моделисти и състезатели. Управителния съвет на БФА взе следното решение:

        Националния отбор на България в класовете F1A, F1B и F1C (свободнолетящи) за 2007 и 2008 година да се определя по следните параметри:

        1. За класирането се вземат в предвид най-добрите 2 (две) класирания (резултати) през предходната година, в кръговете от Световната купа, Световни и Европейски първенства за мъже и юноши, като едното от тях задължително е кръг от Световната купа проведен в България (Купа София или Купа България)

        2. Точките се определят като процент от максималните възможни точки за редовните 7 старта и постигнатите от съответния състезатели. Получения процент се закръгля до стотни след десетичната запетая.

        3. Сумират се двата най-добри резултата и се прави класиране по низходящ ред.

        4. Първите трима за 2007 (вземат се под внимание резултатите от 2006 г.) получават правото да представляват България на Световното първенство в Одеса, Украйна.

        5. Първите четирима за 2008 (вземат се под внимание резултатите от 2007 г.) влизат в разширения състав на националния отбор за Европейското първенство 2008 година в България. Като окончателния състав на отбора ще бъде определен през 2008 година, като ще има допълнителни изисквания към тези състезатели (брой модели, резултати, вътрешни състезания ).

        Ще бъде направена таблица с всички резултати и съответните точки, както и класирането на състезателите.

         Поради липса на средства, федерацията няма да финансира по никакъв начин участието на Националния отбор на Световното първенство в Одеса, Украйна. Всички участници поемат за своя сметка всички такси, пътни и други разходи за своето участие.

 

16 декември 2006                                Управителен Съвет на БФА